Help & Care Kft. – Általános Szerződési Feltételek

A Help & Care Kft. egyéni jelentkezők számára meghirdetett képzéseire vonatkozóan.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Személyi hatálya: A Help & Care Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfél, mint a Help & Care Kft. szolgáltatását igénybe vevő személy között.

 

Szolgáltató adatai:

Neve: Help & Care Kft.

Honlap:www.emdrintezet.hu

Honlap üzemeltető: Help & Care Kft.

Székhely: 1025 Budapest., Felső Zöldmáli út 60-62.

Adószám: 13115647-2-41

Telefon: +36 30 990 5426

E-mail: gorozdie@me.com

 

Időbeli hatálya: meghirdetésétől hatályon kívül helyezéséig áll fenn.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását az Ügyfél a regisztráció során a megfelelő négyzetben elhelyezett jellel közli. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása feltétele a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének.

 

A biztosított szolgáltatás:

Szolgáltató képzések szervezése, megtartása szolgáltatást (továbbiakban: képzés) nyújt megrendelőinek. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által megrendezendő képzésekre történő jelentkezés és a részvétel feltételeit tartalmazzák.

 

Regisztráció:

A képzésre való jelentkezéshez előzetes online regisztráció szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveinket a jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, melyről az Ügyfél a weboldalon szintén megtalálható Jogi és adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

A regisztrációról az Ügyfél automatikus visszaigazolást kap (válasz e-mail) az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megadott jelentkezési és számlázási adatokat, valamint a képzéssel kapcsolatos további szükséges információkat is.

 

Részvételi feltételek:

A képzéseken csak azok a regisztrált személyek vehetnek részt, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen, vagy a helyszínen befizették. A képzés egyes napjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására nincs lehetőség.

A résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Szolgáltató a képzések lebonyolításáért felelős, azoknak szakmai tartalmát minden esetben a Magyar EMDR Egyesület határozza meg, és mint ilyen a képzés szakmai tartalmáért felelősséggel nem tartozik.

A képzés megtartásának feltétele legalább 6 fő részvétele. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes Ügyfelek jelentkezését (például üzleti érdeksérelem fennállása esetén) visszautasítsa.

Jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szervezésében megvalósuló, a Magyar EMDR Egyesület szakmai felügyelete alatt álló EMDR 1. szintű és EMDR 2. szintű képzések bemeneti feltételei és a képesítést igazoló tanúsítvány kiadásának feltételei speciálisak, jelen ÁSZF elfogadásával határozottan kijelenti, hogy a feltételeket tudomásul vette és azoknak megfelel. A feltételekről pontos, naprakész információt a www.emdr.hu oldalon talál. A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja azt a tényt is, hogy a fenti speciális feltételeknek való meg nem felelőségekből eredő kárért vagy egyéb problémákért a Szolgáltató semmilyen mértékben nem felelős, vele szemben kártérítési igénnyel nem félhet fel.

 

Részvételi díj megfizetése:

A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges a regisztrációs válasz e-mail szerint átutalással megfizetni. Azok az Ügyfelek, akik a képzést megelőző kettő munkanapon belül regisztráltak a részvételi díjat készpénzben a képzés napján a képzést közvetlenül megelőzően (több napos képzés esetén, az első napon) készpénzben fizetik meg.

A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a képzés napján (több napos képzés esetén, az első napon) vehetik át.

 

Lemondás:

Adott képzésre történt jelentkezés a meghirdetett kezdési időpont előtt legkésőbb 72 órával módosítható másik, későbbi vagy azonos időpontra meghirdetett képzésre. A már kifizetett díjat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Amennyiben a tanfolyam a Szolgáltató hibájából lemondásra kerülne, a befizettet összeget a jelentkező jogosult visszaigényelni, vagy egy másik tanfolyamra beváltani. Ebben az esetben a Szolgáltató az elmaradó tanfolyam előtt legkésőbb 48 órával korábban e-mail vagy telefonos megkeresés útján értesít minden érintett jelentkezőt.Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett képzésen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.